Militært

Fra mai 2014 til mars 2015 var jeg presse-og informasjonssoldat på Ørland Hovedflystasjon utenfor Trondheim. I løpet av den tiden tok jeg noen bilder som jeg virkelig er fornøyd med og som jeg ønsket å ha i mitt portfolio.

Full_fart

Nattflyging

Portrett59

Infanteriløp

Isbading21

Mestring

Luftvernartileribataljonen Luftforsvaret_1

Pilotfly


© Lydia Elise 2017